ĐỊA ĐIỂM LÀM MÁI CHE NHÀ HÀNG GIÁ RẺ UY TÍN TẠI TP. HCM

ĐỊA ĐIỂM LÀM MÁI CHE NHÀ HÀNG GIÁ RẺ UY TÍN TẠI TP. HCM

Quy trình thiết kế và thi công mái bạt che kiến trúc

  • Bước 1 : ⇒ Khảo sát thực tế hiện trường để xem các hướng thiết kế và thi công bạt.
  • Bước 2 : ⇒ Lên bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ, chỉnh sửa và final để chuẩn bị thi công
  • Bước 3 : ⇒ Cắt, may bạt theo bản vẽ và chuẩn bị thi công
  • Bước 4 : ⇒Tiến hành thi công
  • Bước 5: ⇒Nghiệm thu và bảo hành công trình

Vật liệu vải bạt, kiến trúc bạt căng kiến trúc